Uitnodiging netwerkbijeenkomst professionals werkend met mensen met een gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis

“ViaKlank” helpt mensen met een gehoorverlies een gezond en actief sociaal leven te leidenWerkend met slechthorenden, draagt u als professional bij aan dit proces, ieder vanuit zijn eigen expertise.

Ik werk samen met slechthorende en dove leerlingen, mensen die werkzaam zijn, werkzoekend of gepensioneerd. Al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ik ontdekte dat mijn kennis op het gebied van klank-ontspanning uitermate geschikt is voor mensen met een gehoorverlies, oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. Klik hier voor ervaringen van deelnemers.

De bijeenkomst in mei was een succes! “De uitleg door Ernestine over de wereld van slechthorenden en (plots)doven en wat zij voor hen kan betekenen is waardevol. In mijn werk zal ik een bezoek aan Ernestine zeker ter sprake brengen. De opzet om er ook netwerken aan te koppelen geeft deze avond nog een extra waarde.”

Wat mag u van deze avond verwachten:
– uitleg van het effect van klank-ontspanning op fysiek-, mentaal-, sociaal-, emotioneel en spiritueel niveau.
– ervaren van een klank-ontspanning-lig-concert
– samenwerking bespreken: wat kunnen we voor elkaar betekenen?
– netwerken met collega’s: o.a. KNO-artsen, audiologen, huisartsen, assistenten, audiciens, logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, maatschappelijk werkers

Datum en tijden:
Maandag 30 juni 2014
Inloop: 19.30- 19.45
Start presentatie: 19.45
Start klank-ontspanning-lig-concert: 20.15
Netwerkborrel: 21.15
Afsluiten: +/- 22.00

Locatie:
Dragonstraat 11, 5044 HR Tilburg

Voorbereiding:
Lees het e-book: “Tips voor een gezond en actief leven met gehoorverlies”

Overig:
Draag comfortabele kleding en warme sokken
Het staat vrij collega’s uit te nodigen
Aanmelden via info@viaklank.nl Voor de onkosten die ik maak vraag ik een kleine vergoeding. Uw aanmelding is definitief na het overmaken van €12,5 inclusief BTW op NL88 INGB 0006 1612 34 o.v.v. uw naam en Netwerkbijeenkomst ViaKlank
Meer informatie over mijn praktijk staat op www.viaklank.nl

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op 30 juni 2014.

Warme groet,

Ernestine van de Pol
ViaKlank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *