Vervolg tips om jezelf weer op de rit te brengen

Tijdens mijn workshop “het belang van klank-ontspanning bij logopedische problemen” hebben mijn collega’s die ik al jaren ken, kennis kunnen maken met mijn praktijk. Zij weten dat ik bij mijn vorige banen niet volledig gelukkig was. Zij vonden het inspirerend om te zien hoe ik mijn droom leef!! Hoe ik mijn focus gehouden heb op wat ik graag wil en hoe ik dit waar gemaakt heb.

In het vorige blog gaf ik de eerste 5 tips om jezelf weer op te rit te brengen. Lees hieronder de vervolg tips.

Lees verder

10 tips om jezelf weer op te rit te brengen

Vanuit mediteren, klankwerk, energiewerk en het beoefenen van yoga heb ik een gevoeligheid ontwikkeld. Deze zet ik tijdens de ontmoetingen met klanten in, ik luister naar mijn intuïtie. Het volgen van mijn intuïtie levert me geluk en dankbaarheid op.

Het negeren van deze wijsheid, heeft zo zijn consequenties, dat heb ik de afgelopen weken mogen ervaren: dat is lijden! Het is pijnlijk als gevoelens, die er wel zijn, niet gevoeld mogen worden. Het is pijnlijk als mijn ziel om aandacht roept en ik luister niet! Dankzij mijn bewustzijn en gevoeligheid merk ik dit verschil, in vergelijking met toen de energie nog stroomde, relatief snel op. Opmerken en de verantwoordelijkheid voor mijn eigen welzijn nemen, zijn twee verschillende dingen. Fysiek, mentaal, en emotioneel liet ik de situatie nog wat verergeren. Tot ik op het punt kwam, dat ik tegen mezelf zei: Tot hier en niet verder! Ik nam het besluit om tot actie over te gaan om mijn geluk weer neer te zetten.

Hoe heb ik dit aangepakt? Ik deel 10 tips om jezelf weer op de rit te brengen! Lees verder

Uitnodiging netwerkbijeenkomst professionals werkend met mensen met een gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis

“ViaKlank” helpt mensen met een gehoorverlies een gezond en actief sociaal leven te leidenWerkend met slechthorenden, draagt u als professional bij aan dit proces, ieder vanuit zijn eigen expertise.

Ik werk samen met slechthorende en dove leerlingen, mensen die werkzaam zijn, werkzoekend of gepensioneerd. Al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ik ontdekte dat mijn kennis op het gebied van klank-ontspanning uitermate geschikt is voor mensen met een gehoorverlies, oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. Klik hier voor ervaringen van deelnemers.

De bijeenkomst in mei was een succes! “De uitleg door Ernestine over de wereld van slechthorenden en (plots)doven en wat zij voor hen kan betekenen is waardevol. In mijn werk zal ik een bezoek aan Ernestine zeker ter sprake brengen. De opzet om er ook netwerken aan te koppelen geeft deze avond nog een extra waarde.”

Wat mag u van deze avond verwachten:
– uitleg van het effect van klank-ontspanning op fysiek-, mentaal-, sociaal-, emotioneel en spiritueel niveau.
– ervaren van een klank-ontspanning-lig-concert
– samenwerking bespreken: wat kunnen we voor elkaar betekenen?
– netwerken met collega’s: o.a. KNO-artsen, audiologen, huisartsen, assistenten, audiciens, logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, maatschappelijk werkers

Datum en tijden:
Maandag 30 juni 2014
Inloop: 19.30- 19.45
Start presentatie: 19.45
Start klank-ontspanning-lig-concert: 20.15
Netwerkborrel: 21.15
Afsluiten: +/- 22.00

Locatie:
Dragonstraat 11, 5044 HR Tilburg

Voorbereiding:
Lees het e-book: “Tips voor een gezond en actief leven met gehoorverlies”

Overig:
Draag comfortabele kleding en warme sokken
Het staat vrij collega’s uit te nodigen
Aanmelden via info@viaklank.nl Voor de onkosten die ik maak vraag ik een kleine vergoeding. Uw aanmelding is definitief na het overmaken van €12,5 inclusief BTW op NL88 INGB 0006 1612 34 o.v.v. uw naam en Netwerkbijeenkomst ViaKlank
Meer informatie over mijn praktijk staat op www.viaklank.nl

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op 30 juni 2014.

Warme groet,

Ernestine van de Pol
ViaKlank