10 Tips om bij te dragen aan een betere wereld

‘Geef me de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil te zien.’

Deze week is Jacqueline winnaar geworden van de RET Aardig Onderweg Awardshow. Zij wil een “kindergebarenkoor” oprichten, voor zowel horende als dove kinderen. Ik vind dat zij een mooi voorbeeld geeft hoe je als dove of slechthorende een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld. Lees onderaan dit blog haar reactie hoe klank-ontspanning heeft bijgedragen aan het winnen van deze prijs! 

Vanwege het nieuwe systeem “passend onderwijs” zullen meer dove kinderen naar het reguliere onderwijs gaan. Jacqueline wil graag dove en goedhorende kinderen met elkaar verbinden, zodat dove kinderen leren vriendjes te maken. Dove kinderen spreken niet dezelfde taal en hebben een andere cultuur. Jacqueline dacht: “Nou, dit is wel een mooie manier. Dove kinderen kunnen gebaren en horende kinderen hebben hun muziek. Dus dan is het een leuke manier om die twee dingen, die twee culturen met elkaar te verbinden. En zo kunnen ze samen op een leuke manier bezig zijn en elkaar leren kennen. En zo kunnen ze ontdekken dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Of je nou horend of doof bent, dat maakt niet uit. Van binnen zijn we allemaal hetzelfde. We hebben dezelfde interesses en dat soort dingen.”

Jacqueline van harte gefeliciteerd met deze erkenning van je project. Moge je veel mensen met elkaar verbinden! Ik sta open voor een samenwerking, want we hebben hierin hetzelfde doel!

Heeft Jacqueline je geïnspireerd zelf ook in beweging te komen? Maar heb je twijfels? Hieronder volgen tips om je te ondersteunen in jouw bijdrage.

Lees verder

Is klank-ontspanning geschikt voor doven?

Afgelopen zaterdag opende Stichting Plotsdoven hun ontmoetingsdag met een klank-workshop. De doelstelling was om ieder het effect van trilling te laten ervaren. De deelnemers zaten op stoelen met de ogen open. De personen die de workshop gaven kwamen met instrumenten rond. Binnen de facebookgroep van Stichting Plotsdoven is een gesprek ontstaan hoe ieder dit ervaren heeft en proef ik indirect ook de vraag of klank-ontspanning geschikt is voor doven, aangezien ze in deze setting langdurig niets voelden.

Graag bespreek ik hier wat klank-ontspanning kan betekenen voor doven en hoe ik mijn klank-concerten vorm geef.

Lees verder