Uitnodiging netwerkbijeenkomst professionals werkend met slechthorenden en (plots)doven

“ViaKlank” helpt mensen met een gehoorverlies een gezond en actief sociaal leven te leidenWerkend met slechthorenden, draagt u als professional bij aan dit proces, ieder vanuit zijn eigen expertise.

Een gehoorverlies komt voor in alle bevolkingslagen. Ik werk samen met slechthorende en dove leerlingen, mensen die werkzaam zijn, werkzoekend of gepensioneerd. Al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ik ontdekte dat mijn kennis op het gebied van klank-ontspanning uitermate geschikt is voor mensen met een gehoorverlies.

Graag breng ik jullie tijdens de informatie avond van ViaKlank op de hoogte van het bestaan en effect van klankontspanning op het dagelijks leven van mensen met een gehoorverlies. Klik hier voor ervaringen van deelnemers.

De bijeenkomst in maart was een succes! Bent u dit keer aanwezig?

Lees verder

Belangrijkste inzichten van het congres Plotsdoven en Laatdoven

In het vorige blog gaf ik tips om het maximale uit het congres van Plotsdoven en Laatdoven te halen! Ik hoop dat jullie net als ik een waanzinnige dag hebben beleefd!

Een van mijn tips was “out of the comfort zone is where the magic happens” – spreek eens een onbekende aan. Het leuke aan dit gezelschap vind ik de variëteit aan mensen waarmee ik kennis gemaakt heb. Ik heb gesproken met plots-en laatdoven van allerlei leeftijden, professionals werkend in het werkveld van doven zoals tolken, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, directeuren van stichtingen en organisaties en vertegenwoordigers van merken. Onderling is er één gemeenschappelijk goed: zelf doof zijn of de doven een warm hart toe dragen. Wat heeft bijgedragen aan deze warme contacten onderling?

Het gaf mij het volgende inzicht: 

Lees verder